VAT w transakcjach międzynarodowych


Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele strongVatstrong. TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE OPODATKOWANIEpp Zasady opodatkowania międzykrajowych dostaw.


Rozliczamy najem przykłady

W roku weszło w życie szereg zmian wpływających na mus odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Dotyczą one m.in. I. Zmiana w ustawie o rachunkowości W dniu września r. weszła w życie.

Więcej

Odwrotne obciążenie podatkiem

Artykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w aktywności przedsiębiorstwa jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor książki Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi.

Więcej

Rozliczanie dochodów pracy

Od stycznia r. większość przedsiębiorców musi przewozić miesięcznie do urzędu skarbowego razem z deklaracją VAT rejestr sprzedaży i zakupów Vat w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania.

Więcej


Nielegalne wprowadzenie towarów

Rachunkowość i Podatki na rzecz praktyków. Wzory formularzypp CFR Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie na rzecz celów podatkowych (certyfikat rezydencji) pp CFR Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele Vat. TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE - OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania międzykrajowych dostaw łańcuchowych dodatkowo usług świadczonych na skalę międzynarodową. Wykaz aktów prawnych II. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT) Zakres wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) Warunki uznania wywozu towarów za WDT Przesunięcie magazynowe towarów podatnika niebędący WDT Obowiązek podatkowy z tytułu WDT Zaliczka z tytułu WDT Faktura dokumentująca WDT Magazyn konsygnacyjny a pakamera call-off stock - Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Rejestracja na rzecz potrzeb WDT Warunki stosowania stawki % przy WDT Status dostawcy i nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towarów Dokumenty pomocnicze w dowodzeniu wywozu towarów Konsekwencje braku dowodów dokonania dostawy w toku WDT Zwrot towarów wywiezionych w zakresie WDT Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego Oszustwo nabywcy odnośnie do wywozu towarów w toku WDT Dokumentacja: Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-, Informacja podsumowująca, Intrastat III: WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (zmiany /) Przypadki kiedy WNT nie występuje Nabycie towarów z instalacją albo montażem a WNT Konsekwencje braku rejestracji nabywcy jako podatnika VAT-UE Obowiązek podatkowy z tytułu WNT Zaliczka z tytułu WNT WNT w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych Podstawa opodatkowania WNT od Podatek naliczony z tytułu WNT od Odliczenie podatku z tytułu WNT od – korektura w przypadku opóźnionego otrzymania faktury Obowiązki dokumentacyjne spojone z WNT Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje Vat Informacja podsumowująca, Intrastat przykłady

Czytaj więcej


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie