Nowe prawo czym charakteryzująNowe prawo czym charakteryzują się i jaki mają rozmiar konkretny tzw. powództwa szczególne Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo własność intelektualna zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty lub usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży nowych technologii, IT innymi słowy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on definicja sprawy własności intelektualnej zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie