Janusz Zubrzycki Koszty odprowadzania ściekówJanusz Zubrzycki. Koszty odprowadzania ścieków. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego Nomenklatura Scalona (CN) import towarów zaopatrzenia w wodę także odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów aktywności przedsiębiorstw, jakich przedmiotem aktywności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, niezależnie od formę organizacyjno-prawną. W ramach artykułu zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym: produkcji wody (stacji uzdatniania wody), dystrybucji wody do rozlicznych odbiorców, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków, utrzymania jednostek pomocniczych – tworzywo sprzętowo-transportowa, warsztaty itp., utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia, wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania. W artykule Omówione będą także problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów aktywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem artykułu będzie zrzeszenie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, jacy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, jakich przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom również odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz punkt prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, zgrupowanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń również rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu także odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu dodatkowo zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.

Informacje:

Dodany: 2020-01-03
Kategoria: Nomenklatura scalona

Tagi dla artykułu: 6

cn nomenklatura scalona, nomenklatura scalona a stawki vat, nomenklatura scalona cn a pkwiu, Nomenklatura Scalona (CN) import towarów, nomenklatura scalona hs, nomenklatura scalona paliwa

Komentarze: 1


noavatar.png
Stella Brzeszczyńska Nieruchomość w firmie 2020-05-01

Przez jakiś czas byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem ten blog. Dziękuję, spróbuję sprawdzić częściej. Jak często aktualizujesz witrynę internetową?


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie