Odwrotne obciążenie podatkiemArtykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w aktywności przedsiębiorstwa, jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor książki Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu i w jakim stopniu taksa intratny wpływa na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa.Ponadto praca zawiera praktyczne wskazówki dotyczące celowości korzystania z leasingu finansowego w przedsiębiorstwie w świetle działania podatku dochodowego.Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na podejmowane decyzje i uzyskiwane efekty jest bezsporny. Przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne na oddziaływanie podatku dochodowego, co znajduje swój wyraz w polityce podatkowej przedsiębiorstwa, której celem jest optymalizacja płatności podatkowych. Wiedza o potencjalnych skutkach oddziaływania podatku dochodowego umożliwia podejmowanie takich decyzji, jakie przy realizacji określonego celu wywołują określone skutki podatkowe lub też pozwalają ich uniknąć.Publikacja poświęcona jest problematyce neutralności podatku dochodowego wobec decyzji leasingowych przedsiębiorstwa. W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi uniwersalnie stosowany sposób finansowania inwestycji. Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Stosowanie leasingu w Polsce na szerszą skalę wykazało, że stwarza on trudne do rozwiązania problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym. Lektura powinna zatem zyskać czytelników nie tylko wśród studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, jakkolwiek podobnie wśród praktyków.


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie