Szczegółowa klasyfikacja dochodówSzczegółowa klasyfikacja dochodów. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie kanalizacyjnym. Rozliczanie kosztów w zasady rachunkowości po angielsku firmie. Rozliczanie wewnętrzne kosztów. Rozliczanie kosztów robocizny. Klucze rozliczeniowe kosztów. Wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa. Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości. Rachunek wyników odprowadzania ścieków dla miejscowości. Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania. Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa. Budżet przedsiębiorstwa. Raport z działalności przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie na co trzeba zwrócić uwagę. Podsumowaniem artykułu będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę powyżej realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz paragraf prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, zgrupowanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń dodatkowo rozwieją wszelkie niepewność i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Cele i zadania rachunku kosztów. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów. Koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Koszty aktywności przedsiębiorstwa. Koszty produkcji i uzdatniania wody. Koszty dystrybucji wody. Koszty odprowadzania ścieków. Koszty oczyszczania ścieków. Koszty aktywności pomocniczej, w tym: koszty bazy sprzętowo-transportowej, koszty działalności warsztatów, koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Grupowanie kosztów aktywności przedsiębiorstwa. Plan kont zespół Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa. Projekt zakładowego planu kont zespół i na potrzeby zarządzania kosztami

Informacje:

Dodany: 2020-02-05
Kategoria: Polityka rachunkowości

Tagi dla artykułu: 5

ile kosztuje polityka rachunkowości, jak sporządzić politykę rachunkowości, kto tworzy politykę rachunkowości, polityka rachunkowości co zawiera, zasady rachunkowości po angielsku

Komentarze: 2


noavatar.png
Leontyna Domamirze 2020-04-18

witaj tam i dziękuję za twoje info - zdecydowanie odebrałem coś nowego od tutaj. Zrobiłem jednak ekspertyzę z kilku stron technicznych przy użyciu tej witryny, ponieważ doświadczałem wielokrotnego ładowania strony internetowej, zanim mogłem ją poprawnie załadować. Zastanawiałem się, czy Twój hosting jest w porządku? Nie, że narzekam, ale powolny czas ładowania razy czasami wpływa na miejsce docelowe w Google i może uszkodzić wysoki wynik jakościowy, jeśli reklamy i marketingu z Adwords. Dobrze

noavatar.png
Zbigniew Góral napisał komentarz 2020-05-09

Trzymam się słuchać sprawozdań, mówiąc o bezpłatnych aplikacjach online, więc szukałem najlepszej strony, aby ją otrzymać. Czy mógłbyś mi doradzić, skąd mógłbym coś kupić?


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie