Prawo

foto

Upadłość i prawo upadłościowe kodeks umożliwi zrozumienie

Upadłość i prawo upadłościowe kodeks umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji

Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i drobiazgowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na.

Zobacz więcej ...

foto

Praktyczne informacje dotyczące aktywności w sektorze

Praktyczne informacje dotyczące aktywności w sektorze najmu w dobie epidemii koronawirusa skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy pragneliby zainicjować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem lub.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych ch beck ustawa

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych c.h. beck ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieistnienie prowadzenia rejestru udziałowców lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne pozostawienie

Prawo restrukturyzacyjne - pozostawienie poza masą upadłości określonej kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb upadłego; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z.

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych Przechowywanie

Elektronizacja zamówień publicznych Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał.

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie osób i mienia

Ustawa o ochronie osób i mienia prawo użycia broni i Podstawy procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Problem określenia wagi przekazywanych

Gospodarka odpadami BDO 2020 Problem określenia wagi przekazywanych odpadów Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i uchwała rady gminy w

Gmina i uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała.

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony przede

Strona www jest przeznaczony przede wszystkim na rzecz prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów także aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych oraz z Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata,.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie