Rozliczenie podatkowe zaArtykuł powstała z myślą o członkach zarządu, dyrektorach finansowych i księgowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jacy przez wzgląd tej lekturze uzyskają dostęp do informacji na temat najważniejszych zadań podatkowych występujących w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W w opisie w sposób wszechstronny omówiono ogółu zadań połączonych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, jakie są charakterystyczne na rzecz branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym między innymi materie złączone z nieodpłatnymi świadczeniami, służebnością przesyłu, zasiedzeniem służebności przesyłu. Ponadto przedstawione zostały regulacje odnoszące się do szacowania dochodów, w tym z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi. W obszarze podatku dochodowego od osób prawnych omówione zostały zarówno materie związane z środkami trwałymi, w tym ustalaniem wartości początkowej, stosowaniem stawek amortyzacyjnych, zmianami w strukturze środka trwałego. Artykuł obejmuje skrupulatny opis skutków podatkowych rozlicznych zdarzeń gospodarczych na gruncie podatku od towarów i usług. W tej części opracowania na szczególną uwagę zwrócono na materie powiązane z rozliczeniem dopłat do nabycia wody i ścieków, a także na skutki podatkowe zbycia nieruchomości niezabudowanych, a podobnie budynków i budowli. W szczególności z myślą o członkach zarządu także jednostkach samorządu terytorialnego ustawiony został dział dotyczący restrukturyzacji. W tym zakresie wnikliwie przedstawione pozostały takie zadania w jaki sposób sukcesja praw i obowiązków podatkowych przy połączeniach, podziałach innymi słowy też aportach. Ponadto Artykuł zawiera informacje odnośnie do skutków podatkowych dotyczących transakcji tzw. świadczenia w miejsce wypełnienia (datio in solutum), w jaki sposób również wyrażenie omowne najważniejszej zmiany prawa w który sposób weszła w życie w r. w zakresie skutków podatkowych restrukturyzacji, a mianowicie wprowadzenie do porządku prawnego tzw. klauzuli podwórko artykułów prawa podatkowego.


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie