co to jest dokumentacja pracownicza


foto

Jaki jest obszar dokumentów gromadzonych

Jaki jest obszar dokumentów gromadzonych w zakresie pozostałej dokumentacji pracowniczej? jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie